Thông báo kế hoạch đi học môn Thực tập nhận thức – K21

861

Tất cả các em sinh viên K21 đăng ký học môn thực tập nhận thức có mặt tại Xưởng điện lúc 7h00 ngày 23/7/2019 để học buổi đầu tiên trong chuỗi các buổi học của môn Thực tập nhận thức. Trong buổi học này GV phụ trách sẽ chia nhóm.

Kế hoạch học môn TT nhận thức

Môn học : Thực Tập Nhận Thức ; Thời lượng: 45 tiết; Khoá : 21 ; Số lượng sinh viên: 57 sv ; Số nhóm: 02

  1. Học tập, thăm quan thực tập nhận thức tại BDU (25 tiết) – GV: Mai Công Cương

Stt

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Phương tiện

Ghi chú

1

Giới thiệu tông quan.

7g00 – 23/07/2019

Xưởng Điện

SV tự túc

N1

2

Giới thiệu tông quan.

13g00 – 23/07/2019

Xưởng Điện

SV tự túc

N2

3

Hệ thống điện dân dụng.

7g00 – 245/07/2019

Xưởng Điện

SV tự túc

N1

4

Hệ thống điện dân dụng.

13g00 – 24/07/2019

Xưởng Điện

SV tự túc

N2

5

Hệ thống điện công nghiệp.

7g00 – 25/07/2019

Xưởng Điện

SV tự túc

N1

6

Hệ thống điện công nghiệp.

13g00 – 25/07/2019

Xưởng Điện

SV tự túc

N2

7

Thăm quan hệ thống điện Trường ĐHBD

7g00 – 26/07/2019

Trường ĐHBD

SV tự túc

N1

8

Thăm quan hệ thống điện Trường ĐHBD

13g00 – 26/07/2019

Trường ĐHBD

SV tự túc

N2

9

Tổng kết báo cáo.

7g00 – 02/8/2019

Xưởng Điện

SV tự túc

N1

10

Tổng kết báo cáo.

13g00 – 02/8/2019

Xưởng Điện

SV tự túc

N2

 

 

  1. Thăm quan thực tập nhận thức tại các cơ sở/ doanh nghiệp bên ngoài (20 tiết)

Stt

Tên cơ sở/doanh nghiệp

Thời gian

Phương tiện

Gv phụ trách

Ghi chú

1

Công ty Hoàng Duy Khanh

30/07/2019

Ô tô đưa đón

Mai Công Cương

N1 +N2

2

Công ty SunStar

30/07/2019

Ô tô đưa đón

Mai Công Cương

N1 +N2

3

Kho ngoại quan Tân Uyên.

31/07/2019

Ô tô đưa đón

Mai Công Cương

N1 +N2

4

Công trình xây dựng điện dân dụng.

31/07/2019

SV tự túc

Mai Công Cương

N1 +N2

  1. Địa điểm, đại diện công ty, doanh nghiệp.

STT

Tên cơ sở/doanh nghiệp

Địa chỉ tham quan

Khoảng cách

Người liên hệ

1

Công ty Hoàng Duy Khanh

Phường Thuận Giao, TX Thuận Giao, Bình Dương

15Km

 

2

Công ty SunStar

Đường An Phú 35,

Dĩ An, Bình Dương.

20 Km

 

3

Kho ngoại quan Tân Uyên.

Kho ngoại quan U&I

Tân Uyên Bình Dương

20Km

 

4

Cơ sở điện nước Minh Giang

TP.Thủ Dầu Một,

Bình Dương.

10Km

 

Hết