72 năm Ngày Kiến trúc sư Việt Nam

766

Lịch sử hình thành

Cách đây 72 năm vào ngày 27/4/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho các kiến trúc sư ở Đại hội lần thứ I, chính thức thành lập Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam (nay là Hội Kiến trúc sư Việt Nam) tại làng Thản Sơn, xã Chiến Thắng, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Yên. Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 27/4 hàng năm là Ngày Kiến trúc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trường xây dựng khu nhà ở Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội (6/6/1960)

Hội Kiến trúc sư (KTS) Việt Nam là hội nghề nghiệp được thành lập sớm nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ ngày thành lập đến nay, nước ta đã có gần 18.000 kiến trúc sư, trong đó, hơn 6.000 người là hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của kiến trúc sư đó chính là kiến tạo không gian sống an toàn, bền vững, thân thiện và nhân văn cho con người.

Trải qua 72 năm hình thành và phát triển, Hội KTS Việt Nam nói riêng và ngành Kiến trúc nói chung đang không ngừng trưởng thành lớn mạnh, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những công trình kiến trúc quan trọng, những tác phẩm kiến trúc có giá trị về nghệ thuật tạo nên những dấu ấn đặc sắc và làm giàu thêm cho nền kiến trúc thế giới đều có những đóng góp của giới kiến trúc sư, Hội Kiến trúc sư và ngành Xây dựng Việt Nam.

Khoa Kiến trúc – Xây dựng Trường Đại học Bình Dương

Khoa Kiến trúc – Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 523/QĐ-ĐHBD ngày 04 tháng 3 năm 2019 trên cơ sở sáp nhập 02 khoa: Khoa Kiến trúc và Khoa Xây dựng vốn có bề dày lịch sử hình thành và phát triển tại Trường Đại học Bình Dương.

Sinh viên Ngành Kiến trúc Trường Đại học Bình Dương 

Khoa Kiến trúc – Xây dựng được thành lập nhằm đào tạo những kỹ sư thực hành, kiến trúc sư có kiến thức chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt và trình độ ngoại ngữ đủ đáp ứng nhu cầu làm việc trong lĩnh vực xây dựng. Sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, cơ sở rộng và sâu. Sinh viên khoa Xây dựng trải nghiệm với cách học đi đôi với hành, phương pháp tự học và nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm. Nắm vững các kiến thức tin học, lập trình và khả năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp…

Sinh viên Ngành Kiến trong một buổi học thực tế tại công ty kiến trúc

Kỹ sư ra trường sẽ có kiến thức chuyên ngành và cần thiết có khả năng thiết kế, thi công, tổ chức quản lý các loại hình công trình xây dựng nhằm phục vụ cho các nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời là nơi đào tạo nguồn nhân lực kỹ sư thực hành ngành xây dựng có chất lượng cao nhằm phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Tổ chức xây dựng, quản lý mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo ngành Kiến trúc Công trình. Xây dựng bộ máy tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng các mối quan hệ hợp tác liên kết trong và ngoài nước.

Ban biên tập